mobillogo_80x600s

Upphovsrätt och Ansvar

Dessa webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och svensk upphovsrätt och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis.

Text, logotyper, grafik, ljud, fotografier och bilder från denna webbplats får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Visual Strategy Norden AB. Brott mot ovanstående beivras och du kan komma att dömas till skadestånd eller fängelse i max 2 år.

Under inga omständigheter ansvarar Visual Strategy Norden AB för direkta eller indirekta skador, följd-skador eller någon annan typ av skada till följd av handhavande eller omöjlighet, svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av informationen genom att tillämpa information som beskrivs och som finns tillgänglig på denna webbplats.

Dokumenten och tillhörande grafik som publiceras på denna webbplats kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen häri ändras löpande. Visual Strategy Norden AB och tredje man kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar av produkterna som beskrivs häri utan att vidare meddela om detta.
 

Meddelande om upphovsrättsinnehavare.

Copyright © 2009-2021 Visual Strategy Norden AB där ej annan uttryckligen anges.
Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.
Förfrågningar om tillstånd, klagomål eller andra typer av frågor kan skickas till info@visualstrategy.se

Fotografier och bilder
Förutom att ta egna fotografier och illustrationer använder och licensierar vi biler från sxc.hu och Adobe Stock.
 

Länka till Visual Strategy Norden AB

Vi uppskattar att andra länkar till oss och det är givetvis tillåtet att länka till Visual Strategy Norden ABs webbsidor från egen eller annans webbsidor. Dock är det inte tillåtet att länka/infoga enbart grafik, text, dokument, filer eller annan del av sida på en egen sida utan tillstånd. Det är heller inte tillåtet att länka till denna webbplats i eget Frameset. Enbart länkning till specifika sidor i sin helhet och till domänadressen https://www.visualstrategy.se är tillåten i ett nytt eller helt fönster utan kringliggande ramar och lager.
 

Länkar till tredje parters webbplatser

Våra länkar möjliggör för Er att lämna Visual Strategy Norden AB:s webbplats. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Visual Strategy Norden AB och ansvarar därför inte för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Visual Strategy Norden AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta för er att hitta webbplatserna och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Visual Strategy Norden AB av aktuell webbplats
 

Våra webbadresser

Visual Strategy Norden AB innehar ett antal olika webbadresser, nedan listas ett antal av de webb-adresser som vi innehar.

Visualstrategy.net

Visualstrategy.se
Visuellstrategi.se
Visto.se
Vistool.se
 

Varumärken

Vistool® och VisPlan® är registrerade varumärken som tillhör Visual Strategy Norden AB.

Microsoft®, Windows®, Visio®, Microsoft SharePoint®, Office 365™, Excel®, Visio®, PowerPoint® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Acrobat®, Acrobat® Reader®, Adobe Stock är registerade varumärken och ägs av Adobe Systems Incorporated.

JAVASCRIPT® är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle America Inc.

Foxit är ett registrerat varumärke som tillhör Foxit Corporation.

HTML, DHTML, XML och XHTML är varumärken eller märkesnamn som tillhör W3C®, World Wide Web Consortium,Massachusetts Institute of Technology (MIT)European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM)ochKeio University (Keio).

Övriga varumärken tillhör respektive ägare.