mobillogo_80x600s

Vilka vi är

Peter Kimber
Robert Åslund
Lars Fritz
Anders Christensson
Bertil Andersson
Henrik Svensk
Odd Lindqvist
Peter Kimber

Peter Kimber
VD, Management Consulting
 

Peter har en lång och beprövad erfarenhet från förändringsarbete i stora organisationer genom att införa nya metoder och sätt att arbeta. Peters stora genombrott kom med förändringsarbetet i bilindustrin, transformationen från manuell till digitala framtagningar av fordon: Analytical Vehicle Protoyping hos Ford Motor Company i Detroit, Michigan. Detta inspirerade Peter att fortsätta på vägen att utveckla nästa generationens digitala strategi.
 
Peter har arbetat i mer än 14 år med olika affärstransformationer och förändringsarbeten i stora amerikanska företag, såsom två större flygbolag, AT&T, McDonnell Douglas Corp. Ford Motor Company med att tillämpa kunskapsteoretiska och digitala former av strategiarbete.
 
Peter har lett ett antal start-up företag i Sverige genom att ta fram och driva strategiarbete som verkställande direktör och/eller styrelseordförande. Detta har gett Peter stor erfarenhet i hur man hanterar utmaningar som en organisation har i en utvecklingsfas på vägen till framgång.
 
Peter har sju års experimentell erfarenhet från strategisk planering på Joint Operational Planning J5 och J9 vid både US Joint Forces Command och svenska försvarsmakten.
 
Peter har en kandidatexamen i analytisk produktutveckling. Han studerade vid Harvard Business Extension School i Boston, Massachusetts och har publicerat flera uppsatser inom sociologi och organisationsutveckling.
 

Mobil: 070-994 75 74
E-post: peter.kimber@visualstrategy.se

Upp ►

Lars Fritz
Partner, Styrelseordförande

Lars är en erfaren företags och operativ ledare. Han har en erfarenhet att framgångsrikt förändra och expandera verksamheter, effektivisera affärsenheter och hantera komplexa företagsintegrationer för att leverera synergier.

Lars har en egenskap av att kontinuerligt driva EBITDA-tillväxt och att agera som en värdefull resurs till globala företagsledare på högsta nivå. Lars kombinerar effektivt sin problemlösningsförmåga från McKinsey med en omfattande erfarenhet av ledarskap. Han har en framstående karriär, senast med Sealed Air Corporation (NYSE: SEE).

Lars har en multinationell och multikulturell bakgrund och har upprepade gånger överträffat affärsmål på både utvecklade och tillväxtmarknader runt om i världen. Han har en "hands on" ledarstil, en nyckelkomponent i sin förmåga är att hitta ett sätt att vinna, oavsett invändningar och marknadsutmaningar.

Lars har en Mastersexamen från IMD Business School Lausanne, Schweiz och en Civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm Sverige.
 

Mobil: 072-859 54 15
E-post: lars.fritz@visualstrategy.se

Upp ►

Peter Kimber

Bertil Andersson
Säljare

Bertil Andersson har lång och bred erfarenhet som ledare i olika it-befattningar i flera stora svenska företag. Atlas Copco (utvecklare, projektledare, olika chefsbefattningar till koncerrndatachef/CIO), Esselte (VD för Esselte DataCenter och Esselte Online), Folksam (chef Folksam Data/CIO) och NCC (koncern IT-chef/CIO).  

Bertil är ledaren som skapar en positiv stämning i grupper, oberoende av om det är en linje- eller projektorganisation, så att planerade effekter uppnås och får organisationen att prestera utöver det vanliga.
Styrelseerfarenhet från både företags- och sportvärlden.
 

Mobil: 0708-299 786
E-post: bertil.andersson@visualstrategy.se

Upp ►

Robert Åslund
Partner Strategy and portfolio management

Robert har en omfattande erfarenhet av hela spektrumet från utveckling till försäljning av högteknologiska system, i snabbväxande medicintekniska och biotekniska företag både i Sverige och i USA med tonvikt på produktledning, marknadsföring och affärsutveckling.
 
Han har påvisat stor förmåga av att leverera produkter, lösa problem och få uppgifter lösta genom att kombinera strategisk analys med praktiska åtgärder till konkreta resultat för komplexa lösningar i en internationell miljö.
 
Robert har en Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från KTH, Stockholm Sverige.

Mobil: 073 358 24 34
E-post: robert.aslund@visualstrategy.se

Upp ►

S. Anders Christensson
Forskare

S. Anders Christensson är forskare och studerar metoder och verktyg för strategiska ramverk samt förmågan att inducera från t.ex. Big Data till deduktiva strategiska realiseringar.
Anders forskning möjliggör visualisering av komplexa systembeteenden för i första hand i analysen av militära operationer.

Att inneha förmågan att kunna analysera Big Data är idag en tillgång som kan skapa betydande konkurrensfördelar, driva innovation, öka konkurrenskraften och skapa nya sociala nätverk och samband.

Anders har en lång forskningserfarenhet inom detta område som är värdefull för vår framtida utveckling av Visual Strategys produkter och tjänster.
 

Mobil: 070-628 96  78
E-post: anders.christensson@visualstrategy.se

Upp ►

Henrik Svensk
Produktutveckling
Henrik har en lång erfarenhet att arbeta med mjukvaru och webbutveckling i flera olika roller, bl.a med projektledning, test och support.

Henrik har ett stort tekniskt intresse för bl.a datorer, internet och sociala medier. Han är en initiativrik problemlösare som arbetar analytiskt och noggrant.

Henrik har studerat elektronik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Mobil: 070-751 73 81
E-post: henrik.svensk@visualstrategy.se

Upp ►

Certifierade Partners

Odd Lindqvist

Edge Projects AB

 
Odd har under trettio år arbetat med IT- och affärsutveckling på allt från små till multinationella företag.
Erfarenheten från dessa hundratals projekt är att i nästan samtliga fall har det saknats en engagerande strategi och effektiv målstyrning.

Nu fokuserar Odd på att hjälpa främst tjänsteföretag/organisationer med att skapa strategiska planer som är visuella och som därmed framgångsrikt kan kommuniceras.  Med detta som fundament kommer vi att se hur förändringsarbeten uppnår de önskade resultaten.


Mobil: 070-594 31 00
E-post: odd.lindqvist@edgeprojects.se

Upp ►