mobillogo_80x600s

Vår historia

Det började i Ford Motor Company Light Truck Division 1989.

Ford hade som mål att korta ned ledtiden för framtagning av fordon. Initiativet gavs till de anställda att komma med förbättringsförslag på de huvudprocesser som var kritiska i utvecklingen.
 

Efter lite tid och arbete stod det klart för Peter Kimber, då anställd av Ford, var i processen och vilka åtgärder som kunde sättas in för att få förbättringar på plats. Varje månad hade fordonsprogrammen briefings om utvecklingen och inför dessa briefings spenderades det oerhört mycket tid på att presentationen skulle se bra ut.

Det ledningen lärde sig var att "se igenom" varje presentation, även om presentatörerna själva gjorde det svårt för top-management genom att ändra utseendet på presentationen inför varje dragning för att framstå så bra som möjligt. 
 

För Peter var lösningen enkelt; Varför dölja? Gör det enkelt för top-managemt att förstå och ställa de rätta frågorna - denna förändring mottogs positivt och framgångsrikt och innebar en möjlighet att leda genom Strategiskt Ledarskap!
 

De konkreta erfarenheterna från Ford är nu omsatta i VisPlan produkt och metodik.

Från flyg- och bilindustrin via Försvarsmakten till privata företag och civila myndigheter.

På 1990-talet ledde Peter utvecklingen av grunderna till planerings och ledningsdelar på Ford Motor Company, McDonnell Douglas Corp. samt några operativa flygbolag i USA. I slutet på 1990-talet tog Försvarsmakten till sig metoden och vi har tillsammans med världsledande ledarskapsforskare på bl.a. Försvarshögskolan utvecklat VisPlan -metodiken till att bli allt mer operativ och användbar i olika situationer som behöver planering och strategisk visualisering.