mobillogo_80x600s

Blogg

Det förra inlägget Strategiskt Ledarskap genom krisen fick stor uppmärksamhet.

Ledarskapet i de flesta organisationer utsätts just nu för kraftiga prövningar till följd av den globala krisen med COVID-19.
Vi möjliggör ett strategiskt ledarskap genom att visualisera en organisations krisplan. Planen är den visuella överblicken där varje åtgärdspunkt stödjs av ett antal sammanhängande åtgärder som är validerade och uppföljda.

Planen delas på Microsoft SharePoint och samarbete via Microsoft Teams möjliggör ett distribuerat arbetssätt.

Visa hela inlägget »

En kris som COIVD-19 ställer enorma krav på en verksamhets ledarskap. Medarbetarna jobbar hemma, flertal kanske är sjuka. Tydliga mål behövs. Det nya arbetssättet kräver understöd till nya processer, kommunikation och prioriteringar.
Vi har ett Visuellt IT-verktyg med inbyggd metod för Strategic Crisis Leadership.

Visa planen i fullskärm »​​​​​​​

Klicka på bilden för att öppna en interaktiv version av planen
Visa hela inlägget »

Vårt långtidsminne är en viktig komponent i definitionen av en strategi.
Till skillnad från vårt korttidsminne som hanterar att-göra-listor för dagen, så är långtidsminnet bäraren av det vi skall uppnå, t.ex. en förändring med en strategi.

Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd som vi beskriver visuellt i kombination med text som t.ex. Kennedys berömda citat för Apollo-programmet:

“I believe that this Nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to earth.”  
John F. Kennedy 
Address to Joint Session of Congress, on Urgent National Needs (25 May 1961)

Detta tillståndsmål beskriver vem och vad som görs i presensform i ett sammanhang som gör att vi kan “se” det framför oss hur det kommer att se ut.
Det gör det lätt för oss att komma ihåg det.
Vi har en bild som tydligt beskriver vad vi vill uppnå.

I vårt långtidsminne underlättas återkallandet av informationen om texten har en visuell association som beskriver vem som gör det vi vill uppnå.
Vårt korttidsminne lagrar information sekventiellt samtidigt som vårt långtidsminne lagrar information genom associationer. Detta medför att långtidsminnet har en mycket större kapacitet än korttidsminnet och i princip en oändlig kapacitet.

Det är därför helt avgörande för att lyckas med en strategi att tillståndsmålet har en visuell och textuell grammatisk sammansättning.

Tänk på det här nästa gång du skriver ett strategiskt mål!

Visa hela inlägget »

Den viktigaste uppgiften inom strategi är att ha ett tydligt fokus. I artikel nedan av Chole Gray tar hon upp olika sätt att sätta mål samt vikten av fokus för en marknadsstrategi. Chole Gray har specialiserat sig i den digitala markanden för uppstartsföretag.  Hon uttrycker sig insiktsfullt enligt nedan:

"The single most important thing to remember about marketing goals is to stay focused. Choose 1-2 core goals that impact the bottom line and 3-5 supporting goals, anything more than that will distract you from what’s most important."

Jag fastnade för hennes insikt för att den stämmer så väl överens med min erfarenhet från att leda utvecklandet och genomförandet av strategiska planer. Oavsett vilken typ av strategi det handlar om är det människor det handlar om och vi har oftast svårt att hantera mer än 5 mål.

Jag instruerar våra kunder att ha ett (1) större mål, ett s.k. slutmål och 3 – 5 delmål, den kombinationen brukar fungera och skapar den förändring den valda strategin var ämnad för.

Läs hela artikeln här:
How to Set Marketing Goals You Can Actually Achieve
http://www.entrepreneur.com/article/236244

Visa hela inlägget »

Digital Strategy is to embrace new technology to gain specific competitive business advantages. Unlock your growth potential and focus on building an organization and culture that can realize the strategy that’s right for you.

Digital Strategy to most organizations is about technology and a plan to modernize systems, architecture, and technology in hope of creating a competitive advantage. However, technological resources don’t create any value by themselves.

Digital Strategy is about doing things, to create a competitive advantage with your organization to align its critical capabilities with new digital technology that allows you to create value, which no other organization is capable of.

Read this execellent article about "What ´digital' really means" published by McKinsey&Company.

Visa hela inlägget »

Tidigare inlägg

Etikettmoln