mobillogo_80x600s

Blogg

Vårt långtidsminne är en viktig komponent i definitionen av en strategi.
Till skillnad från vårt korttidsminne som hanterar att-göra-listor för dagen, så är långtidsminnet bäraren av det vi skall uppnå, t.ex. en förändring med en strategi.

Strategi är en förändringsresa till ett tillstånd som vi beskriver visuellt i kombination med text som t.ex. Kennedys berömda citat för Apollo-programmet:

“I believe that this Nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to earth.”  
John F. Kennedy 
Address to Joint Session of Congress, on Urgent National Needs (25 May 1961)

Detta tillståndsmål beskriver vem och vad som görs i presensform i ett sammanhang som gör att vi kan “se” det framför oss hur det kommer att se ut.
Det gör det lätt för oss att komma ihåg det.
Vi har en bild som tydligt beskriver vad vi vill uppnå.

I vårt långtidsminne underlättas återkallandet av informationen om texten har en visuell association som beskriver vem som gör det vi vill uppnå.
Vårt korttidsminne lagrar information sekventiellt samtidigt som vårt långtidsminne lagrar information genom associationer. Detta medför att långtidsminnet har en mycket större kapacitet än korttidsminnet och i princip en oändlig kapacitet.

Det är därför helt avgörande för att lyckas med en strategi att tillståndsmålet har en visuell och textuell grammatisk sammansättning.

Tänk på det här nästa gång du skriver ett strategiskt mål!

Visa hela inlägget »

Den viktigaste uppgiften inom strategi är att ha ett tydligt fokus. I artikel nedan av Chole Gray tar hon upp olika sätt att sätta mål samt vikten av fokus för en marknadsstrategi. Chole Gray har specialiserat sig i den digitala markanden för uppstartsföretag.  Hon uttrycker sig insiktsfullt enligt nedan:

"The single most important thing to remember about marketing goals is to stay focused. Choose 1-2 core goals that impact the bottom line and 3-5 supporting goals, anything more than that will distract you from what’s most important."

Jag fastnade för hennes insikt för att den stämmer så väl överens med min erfarenhet från att leda utvecklandet och genomförandet av strategiska planer. Oavsett vilken typ av strategi det handlar om är det människor det handlar om och vi har oftast svårt att hantera mer än 5 mål.

Jag instruerar våra kunder att ha ett (1) större mål, ett s.k. slutmål och 3 – 5 delmål, den kombinationen brukar fungera och skapar den förändring den valda strategin var ämnad för.

Läs hela artikeln här:
How to Set Marketing Goals You Can Actually Achieve
http://www.entrepreneur.com/article/236244

Visa hela inlägget »

Digital Strategy is to embrace new technology to gain specific competitive business advantages. Unlock your growth potential and focus on building an organization and culture that can realize the strategy that’s right for you.

Digital Strategy to most organizations is about technology and a plan to modernize systems, architecture, and technology in hope of creating a competitive advantage. However, technological resources don’t create any value by themselves.

Digital Strategy is about doing things, to create a competitive advantage with your organization to align its critical capabilities with new digital technology that allows you to create value, which no other organization is capable of.

Read this execellent article about "What ´digital' really means" published by McKinsey&Company.

Visa hela inlägget »

Ett vanligt scenario är att man har begränsat med resurser och tid för att ta fram en strategi. Ofta är det då supportfunktionerna som får stryka på foten.

För att då snabbare komma igång med strategiarbetet för supportfunktionerna kan man använda sig av en semi-färdig "Best in Class"- strategi som beskriver hur t.ex. en IT-avdelning eller HR-avdelning skall fungera, baserat på att kunna nå satta slutmål för verksamheten.

En sådan plan bygger på vad andra framgångsrika företag och organisationer har gjort eller vad framstående experter anser skall göras. Fördelen är att en betydande del av planen har valda kritiska aktiviteter klara som direkt kan accepteras eller avfärdas. Ledningen kan istället fokusera på de resterande delarna som är specifika för just den egna verksamheten som man avser att förändra.

Supportfunktionerna bör inte hanteras som isolerade öar i verksamheten utan de skall aktivt delta och bidra till den totala verksamhetsstrategin, t.ex. så skall absolut IT och HR ses som strategiska förmågor som bidrar operativt till verksamhetens målbild. Om frågan ställs så är nog alla överens om att just IT och HR skall bidra strategiskt till verksamheten, men ses oftast som passiva supportfunktioner.

Som ansvarig för en supportfunktion så är det kanske lätt att dra slutsatsen att titta på hur andra har gjort. För en supportfunktionsstrategi borde det finnas gott om insikter och exempel att ta till sig från externt håll och därmed relativt lätt att sätta ihop en s.k. semi-färdig Best-in-Class plan.

Vi har provat detta och har sammanställt två semi-färdiga Best-in-Class planer; en för IT och en för HR. Dessa planer är baserade på erfarenheter som är inhämtats med djupintervjuer från en handfull olika namnkunniga personer från respektive funktion samt representanter från olika IT- och HR-nätverk. Deras kunskap och kritiska bedömanden har lagt grunden till hur en Best-in-Class plan bör se ut.

I stället för att leva med frustrationen att inte hinna med att göra en strategi för IT eller HR så har man en semi-färdig strategiplan att utgå ifrån. Uppstartsprocessen blir kort och effektiv då ledningen kan interaktivt gå igenom den visuella planen.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur du kan dra nytta av vårt Best in class-concept.

Visa hela inlägget »


Fokus, Passion och Förmåga (Kompetens och resurs) kommer man långt med!
Denna artikel "3 ways to better execute your plan" från Inc.com har hittat essensen med strategi och beskriver det som är viktigt och riktigt bra för ett lyckat genomförande av en vald strategi.

Jag instämmer till fullo med de tre sätten för ett lyckat genomförande med en reservation om ett fjärde och det är riktningen eller som vi kallar det slutmålet.

Vi alla individer behöver en riktning att rikta vårt fokus med passion och kunskap för att nå slutmålet – att vinna är alltid en härlig känsla!

I korthet

 1. Skärp ditt fokus
  Håll det enkelt.
  Hitta EN unik sak 
  Vet när du skall säga nej
 2. Bygg upp din förmåga
  Värdera dina talanger
  Strukturera
  Utvärdera
 3. Väck din passion
  Beskriv hur du ser på saker 
  Visa uppskattning 
  Uppmuntra kontakter 
Läs hela artikeln "3 ways to better execute your plan" hos Inc.com
Visa hela inlägget »

Tidigare inlägg

Etikettmoln