mobillogo_80x600s


Visuella planer för bättre resultat
Gör den visuell, digital och prioriterad
Empower Strategic Leadership

Visuella planer för bättre resultat

Visuella planer skapas i VisPlan® som har en logisk grafisk representation som gör all planering strukturerad och systematiskt för kommunikation och genomförande. Planeringsarbetet sker online digitalt och leds av vår inbyggda metod där alla grundläggande steg är väl definierade för att utveckla en plan som ger effekt.

Visualisera det som skall göras

Det visuella, logiken och språket gör färdplanen!
Utmana det tillstånd du vill uppnå för att nå önskat resultat. En framgångsrik förändringsplan är en färdplan med ett enkelt och tydligt språk som beskriver de steg som skall tas för att uppnå verksamhets unika position!


Kontinuerlig tillväxtstrategi
Identifiera era distinkta förmågor
som levererar kundvärde

Identifiera era distinkta förmågor och valda ambitioner

Samspelet mellan de kritiskt utvalda förmågorna med ambitioner levererar tillsammans helheten av det strategiska direktivet.

Samverkan av förmågorna stärker varandra i matchningen på det som ska göras, tillsammans med valda tjänster och produkter.

En sammansatt strategi i en visuell plan med kritiskt utvalda ambitioner kopplade med de kritiskt utvalda förmågorna skapar planen som visar hur det ska göras, var man ska agera för att nå framgång.

VisPlan® representerar det visuella med syfte på kommunikation och ett genomförande av vald strategi.

VisPlan®

Med VisPlan® utvecklas planer för ett genomförande av alla typer av planer så som strategiplaner eller förändringsplaner som bygger på vår visuella metod och digitala teknologi med följande tre steg från start till slutfört genomförande:

1. Formulering
Gemensamt definiera och prioritera förmågor och ambitioner som krävs för att uppnå övergripande mål och tillståndsmålet.

2. Kommunicera
Kommunicera planen för ett framgångsrikt genomförande.

3. Genomförande
Genomförandeplanen är integrerad med Microsofts online arkitektur med access till all nödvändig online data och systemteknologi för rapportering och uppföljning.


Baserad på praktisk erfarenhet och vetenskap

Vår strategimodell bygger på kunskap och forskning från de mest respekterade institutionerna och företagen

Beprövad modell och metod

Vår modell och metod som vi har utvecklat bygger på mångårig forskning och erfarenhet från den amerikanska industrin och med samarbete från framstående akademiska och militära institutioner i USA och Sverige.
VisPlan® modellen är generell vilket gör att det går att tillämpa den på alla typer av planer, VisPlan® bygger på och är integrerad med Microsofts arkitektur och teknologi vilket medför att VisPlan® har kopplingar till Microsoft 365® och integrerade verksamhetssystem.

Metodiken

VisPlan® i Microsoft Teams® VisPlan® i Microsoft Teams®

För att kunna nå framgång krävs att alla vet vad som skall uppnås och vad man behöver fokusera på. Vi kallar det för tillståndsmål och fokus i vår metodmodell. Därefter går processen vidare med att identifiera vad som måste göras rent konkret för att nå tillståndsmålet, det som ska göras beskrivs med aktiviteter. Planen ritas på ett intuitivt sätt där verksamhetens kritiska förmågor och ambitioner kopplas samman med aktiviteter. Detta underbygger analysen på vad som ger mest effekt för att kunna fatta beslut på vad som bör prioriteras.

Vårt långtidsminne är en viktig komponent i definitionen av en strategi.
Till skillnad från vårt korttidsminne som hanterar att-göra-listor för dagen, så är långtidsminnet bäraren av det vi skall uppnå,t.ex. en förändring med en strategi.
 Till bloggen »