mobillogo_80x600s

Varför "Best in Class"-strategi för verksamhetens supportfunktioner?

Ett vanligt scenario är att man har begränsat med resurser och tid för att ta fram en strategi. Ofta är det då supportfunktionerna som får stryka på foten.

För att då snabbare komma igång med strategiarbetet för supportfunktionerna kan man använda sig av en semi-färdig "Best in Class"- strategi som beskriver hur t.ex. en IT-avdelning eller HR-avdelning skall fungera, baserat på att kunna nå satta slutmål för verksamheten.

En sådan plan bygger på vad andra framgångsrika företag och organisationer har gjort eller vad framstående experter anser skall göras. Fördelen är att en betydande del av planen har valda kritiska aktiviteter klara som direkt kan accepteras eller avfärdas. Ledningen kan istället fokusera på de resterande delarna som är specifika för just den egna verksamheten som man avser att förändra.

Supportfunktionerna bör inte hanteras som isolerade öar i verksamheten utan de skall aktivt delta och bidra till den totala verksamhetsstrategin, t.ex. så skall absolut IT och HR ses som strategiska förmågor som bidrar operativt till verksamhetens målbild. Om frågan ställs så är nog alla överens om att just IT och HR skall bidra strategiskt till verksamheten, men ses oftast som passiva supportfunktioner.

Som ansvarig för en supportfunktion så är det kanske lätt att dra slutsatsen att titta på hur andra har gjort. För en supportfunktionsstrategi borde det finnas gott om insikter och exempel att ta till sig från externt håll och därmed relativt lätt att sätta ihop en s.k. semi-färdig Best-in-Class plan.

Vi har provat detta och har sammanställt två semi-färdiga Best-in-Class planer; en för IT och en för HR. Dessa planer är baserade på erfarenheter som är inhämtats med djupintervjuer från en handfull olika namnkunniga personer från respektive funktion samt representanter från olika IT- och HR-nätverk. Deras kunskap och kritiska bedömanden har lagt grunden till hur en Best-in-Class plan bör se ut.

I stället för att leva med frustrationen att inte hinna med att göra en strategi för IT eller HR så har man en semi-färdig strategiplan att utgå ifrån. Uppstartsprocessen blir kort och effektiv då ledningen kan interaktivt gå igenom den visuella planen.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur du kan dra nytta av vårt Best in class-concept.

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln