mobillogo_80x600s

Möte med Professor Rumelt

11 december 2013 gästades Stockholm av den välkände Professor Richard P. Rumelt.

Med en inbjudan av MTC och Handelshögskolan fick vi förmånen att träffa Rumelt enskilt. Vi fick då möjligheten att få diskutera olika aspekter om strategi med honom.

Under en längre tid har vi kunnat konstatera att Rumelt är en föregångare i att kunna definiera vad strategi egentligen är och hur definierar man strategi så att det blir begripligt och konkret.

I sin bok Good Strategy Bad Strategy beskriver han hur man bedömer om en strategi är bra eller dålig. Bokens första del är en riktig fröjd att läsa och det finns många exempel från välkända företag som säkert alla läsare känner igen sig i.

Min diskussion med Rumelt började lite stelt men efter en stund blev vi mer öppna mot varandra. Vi delar samma grundläggande förståelse för vad strategi är och att vi på olika håll har byggt en erfarenhetsbank med flertalet exempel som bekräftar våra påståenden. Rumelt är primärt en akademisk person,men med väldigt lång yrkeserfarenhet i USA.

Jag frågade honom hur han såg på ledarskapet för strategi dvs om han såg något specifikt i ledarskapet vid strategiformuleringen kontra implementeringen och genomförandet.

Det som jag upptäckt är att en viss typ av ledare lämpar sig bättre och är framgångsrika under strategiformuleringen, men är inte fullt lika bra på att implementera den framtagna strategin. Det vi har kunnat konstatera är att strategiformuleringen är en induktiv process och implementeringen en deduktiv process och kräver därför helt olika egenskaper hos ledare. Rumelt har själv beskrivit den induktiva delen och dessa två olika tillstånd och tyckte att vi har kommit längre med den deduktiva delen i strategimodellen. Vi kan därav identifiera vilka typer av ledare som lämpar sig för de olika stegen och varför det är så.

Rumelts publika föredrag var som vanligt väldigt informativt och underhållande. Till stora delar överensstämande med de föredrag som redan finns att se på Youtube.

Vi vill tacka MTC för inbjudan och möjligheten att träffa Rumelt. Vi fick en bra kontakt och jag kommer att upprätthålla en dialog med Rumelt.

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln