mobillogo_80x600s

4 tips för bättre strategisk planering

Nyligen läste jag en bra blogpost på HBR Blog av Logan Chandler. Four Tips for better strategic planning. 

I bloggen skriver Logan bl.a. om vanliga misstag som företag gör när de utvecklar, vad de tror är, sin strategi. 

Ofta förekommande i strategiplaneringen är att man försöker göra alldeles för mycket, med stora utsvävningar, breda begrepp och ett överflöd av formuleringar av mål och framgångsfaktorer, men med väldigt lite substans. Allt detta som analyserats fram matas sedan in i färdiga affärsplansmallar eller tabellbaserade datorsystem. En mall som man måste fylla i uppmuntrar till att mata in mer och mer. 
Använd istället facilitator-ledda debatter där dialogen berikar tankeprocessen och leder processen framåt.

Till exempel;
Vilka är de mest kritiska åtgärderna som måste gå rätt för att man skall lyckas?
Vad är fokuset? 

I en traditionell affärsplan eller tabellbaserade datorsystem försvinner den informationen, man tappar bort sig bland alla önskningar.

Logan tar även upp ”fuzzy language” eller "fluff", ord såsom ledande, förbättra, hög tillgänglighet, kostnadseffektiv administration, m.m. Jag är en förespråkare av att ta bort ord som är svårbedömda i strategiarbetet. Och faktum är att det inte är så svårt, alla kan göra det. Börja med att exkludera adverb och vidlyftiga adjektiv.

Har man en stabil struktur och god facilitering i strategiarbetet är det faktiskt inte så svårt!

Logan chandlers fyra tips är (fritt översatta till svenska):

  1. Experimentera med att testa de antaganden du gjort
  2. Förbjud otydligt språk.
  3. Sluta använd mallar.
  4. Ställ provokativa frågor.

Läs hela artikeln på HBR Blogg: http://blogs.hbr.org/2013/10/four-tips-for-better-strategic-planning/

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln