mobillogo_80x600s

CEO - Chief Execution Officer

Företagsledningar är generellt bra på att sätta visioner och en del även bra på att formulera mätbara mål. Men själva implementeringen av strategin är ofta där det brister.1


I en nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review skriver Randall H. Russell om hur man kan omdefiniera rollen som CEO till att ha innebörden betyda Chief Execution Officer (CEO står normalt för Cheif Executive Officer) . Den nya rollen innebär att inte bara lämna över ansvaret för implementeringen av strategin till organisationens operativa nivå utan att själv vara delaktig och leda införandet. Detta bl.a. genom att sprida budskapet och bakgrunden med strategin samt få ledning och anställda att stå bakom den.

 

Nedan stycke fann vi extra intressant i artikeln eftersom vi själva genom åren dragit samma slutsatser.


"Once the strategy is set, and the extended team is engaged, a system of strategic performance feedback must be established. Most organizations have access to far too much feedback to make sense of it all. But organizations led by Chief Execution Officers solve this problem by focusing on as few as 15-20 strategic measures at the enterprise level."


Vår erfarenhet är att om en strategisk plan har fler än 20-talet åtgärder så ökar sannolikheten att planen kommer att fallera markant. En plan som fungerar bra har vanligen mellan 15 till 20 åtgärder.


Läs hela artikeln här >>

 

1. 6 Necessary Mind Shifts for Implementing Strategy, Robin Speculand Published by Emerald Group Publishing, in BUSINESS STRATEGY SERIES VOL.10 No.3 2009

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln