mobillogo_80x600s

3 anledningar till att det är svårt att lyckas med sin strategi!

 

Professor Richard Rumelt listar tre anledningar till varför det är svårt att lyckas med sin strategi.

 

  1. Det är svårt att avgöra om du verkligen genomför din strategi genom att titta på aktuella resultat. Aktuellt resultat är till stor del frukten av tidigare arbete såsom varumärke, rykte, marknadsposition, osv. Dessa värden ändras långsamt över tid. Därför kan en organisation som implementerar sin strategi dåligt ändå visa upp goda siffror för stunden.
  2. Brist på fokus. Kompromisser skapar ofta flera eller i värsta fall motstridiga mål. Splittrat fokus gör att du presterar sämre istället för att fokusera alla resurser mot ett mål.
  3. Valmöjligheterna när det kommer till att formulera strategi är ingen enkel flervalsfråga. 
    Du vet inte säkert vilka alternativ som finns för din marknad. Och att basera på enbart tidigare erfarenheter är kanske inte det bästa. Det finns nya vägar att finna.

I denna video om 5 minuter förklarar han närmare de tre svårigheterna. 

Vårt verktyg Visual Strategy Visto hjälper dig till stor del med punkt 1 och 2 genom att knyta ihop kritiska åtgärder till ett slutmål.
Varje kritisk åtgärd i planen har i sin tur ett antal aktiviteter som är knutna till de effekter man vill uppnå.
Genom att ständigt ifrågasätta varför så tvingas man att motivera sitt beslut.

Aktiviteter som inte kan knytas mot en önskad effekt hör inte hemma i planen alls.
På så sätt är planen och dess aktiviteter ensade och går i samma riktning, med fokus på ett gemensamt mål.

Del av plan som visar Fokus och Slutmål
Del av plan som visar Fokus och Slutmål

Vad gäller punkt 3 så finns tyvärr inget verktyg eller metod i världen för konkurrera ut människans idérikedom. Men när väl man väl har en Startegiformulering kan vi snabbt se om den håller och vad som i så fall krävs för att implementera den.

Strategiprocessen. Punkt 3 handlar om Strategiformuleringen i Strategiprocessen.

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln