mobillogo_80x600s

Good Strategy / Bad Strategy - The difference and why it matters

Richard P. Rumelts senaste bok Good Strategy / Bad Strategy är ett måste för alla beslutsfattare att läsa.
Rumelt har en annorlunda och ärlig angreppsvinkel för strategi tillskillnad mot mycket annan litteratur om strategi. Mycket baserar sig på självupplevda händelser under ett långt yrkesverksamt liv där han kommit i kontakt med några av de största och mest välkända organisationerna i världen.

Till exempel: I verkligheten är det många ledare som inte förstår eller vill ta till sig vad strategi är och dessa är ibland inte öppna för förändring. Då är det bättre att gå vidare med andra klienter som förstår och inte lägga kraft och tid på de som inte vill. Man kan inte övertyga alla.

Vad jag verkligen gillar med boken är att han även tar upp den vetenskapliga och akademiska grunden till strategi. Rumelt talar om ”Problemet med induktion” och förklarar om resonemanget bakom ”Systemet med deduktion”.

Richard P. Rumelt med sin fru Kate Rumelt vid FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011. (CC) Financial Times Richard P. Rumelt med sin fru Kate Rumelt vid FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011. (CC) Financial Times

Richard P. Rumelt är Professor av Business & Society vid UCLA Anderson. Han studerade beslutsteori och företagsstrategi vid Harvard Business School och mottog 1972 sin doktorstitel.

 

Rumelt använder till stor del verkliga exempel från välkända organisationer och företag såsom Apple, Wal-Mart, Ford, NASA, Toyota, Starbucks, IBM, IKEA, Pentagon, med flera och förklarar hur de lyckades. Det gör det enklare att ta till sig innehållet när det är satt i ett intressant sammanhang.

Många saker Rumelt säger kan uppfattas som uppenbara eller självklara, men det är väldigt vanligt att organisationer definierar sin strategi med optimistiska finansiella resultat eller uppblåsta floskler om visioner. Det är inte strategi - En bra strategi har  sammanhang, koordinerade åtgärder, policyer och resurser för att uppnå ett viktigit slut.

Vi delar samma upplevda erfarenheter som Rumelt beskriver.
Vårt verktyg för att skapa strategiska planer rymmer mycket av det som Rumelt beskriver. Vi börjar alltid med en strategiformulering och tar fram ett fokus och slutmål som sedan utvecklas till en sammanhängande visuell plan där åtgärderna leder åt samma håll för att nå ett slutmål.
 

Without action, the world would still be an idea.
/Richard P. Rumelt

 

Mer om Richard Rumelt

 

The book Good Strategy / Bad Strategy hemsida

Goodbadstrategy.com

Köp hos Adlibris 1 2 3Bokus 1 2 3

 

Richard Rumelt's Blogg
www.strategyland.com


Provläs ett stycke av boken Good / Bad Strategy [PDF]

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln