mobillogo_80x600s

Hierarkiskt ledarskap är inte problemet

I dagens utgåva av Dagens Nyheter finns artikel "Delat ledarskap klarar krisen bäst". (artikeln finns i skrivande stund inte på nätet utan enbart i pappersutgåvan)

 

Artikeln belyser att en platt organisation klarar en kris bättre än en hierarkisk organisation.

För att påvisa det används ett exempel från jordbävningen, tsunamin och den efterföljande kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan. Traditionellt är Japan starkt hierarkiskt, men när kommunikationsvägarna bröts till ledarna var de tvungna att ta egna initiativ på lokal nivå.

 

Jag menar att problemet inte är det hierarkiska ledarskapet i sig. Snarare är problemet att de framtagna krisplanerna är skrivna i form av tunga dokument, skapat av och för experter (krispärmar eller standardiserade mallar). Dessa dokument lämpar sig inte för effektiv krisledning.

 

Har man enkla visuella planer så leder sig organisationen självt och då får organisation förmågan att lätt genomföra åtgärder utan inblandning av högre ledarskap. Det är just när dokumenten blir svårtolkade och tunga som det hierarkiska ledarskapet måste kliva in för beslut, ibland även med påföljden av avvaktande och i värsta fall inga beslut, vilket leder till kaos.

 

Mer information om erfarenheterna från Japan kan läsas i Global Risks 2012 report (s. 29-35) och även denna artikel från World Economic Forum.

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln