mobillogo_80x600s

Jonathan Bernstein - Crisis Managament

Nyligen köpte jag Jontahan Bernsteins nya bok "Manager's Guide to Crisis Management", McGraw-Hill 2011

Det är en bok som innehåller en hel del nyttig information avseende risker, krisplanering, krishantering och kriskommunikation. I stort en mycket givande bok som bekräftar de vedertagna begreppen. Det som ofta framkommer är att krishanteringen saknar det strategiska perspektivet. Det är naturligt att krishanteing lätt får ett taktiskt perspektiv, dvs att göra saker i realtid. Men det utesluter inte det strategiska perspektivet på hur krishanteringen skall hanteras och utföras.

 

I en krissituation är det lika viktigt att veta vart vi ska och när en kris kan anses vara klar.  

Till syvende och sist är det när man anser att en kris är löst som på förhand uttryckts som slutmål i de strategiska planerna. 

 

Människor behöver veta när, eller åtminstone få en känsla av när, något kan anses som slutfört. Strategin är den totala summan av taktiska åtgärder som leder fram till det på förhand beslutade slutmålet. 

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln