mobillogo_80x600s

Vad är Strategi?

En vanlig missuppfattning är att uttrycka sin strategi med aktiviteter, eller steg som vi tar, t.ex. att outsource:a IT.

Det är inte en strategi. Strategi är implementeringen av summan av alla steg som skall leda oss till slutmålet – den position eller det tillstånd vi vill vara i när strategin är genomförd.

Många ledare uttrycker "sin strategi" som något de vill uppnå i närtid och som kanske är viktigt att uppnå för stunden. En strategi är något som långsiktigt pekar ut riktningen till vart organisationen vill vara. Givetvis finns det delmål på vägen och som var och ett skall hjälpa till att nå slutmålet, men de är inte strategin utan just steg att gå för att uppnå det strategin strävar mot.

 

För att förvissa oss om att delmålen är i linje och överensstämmer med strategin skapas en strategisk plan. Att skapa strategiska planer som leder till slutmålet och implementera dessa är något vi kan hjälpa dig med.  

 

Professor Michael Porter på Harvard University förklarar det bra på under 2 minuter i denna video.

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Etikettmoln