mobillogo_80x600s

Hur skall företagen lösa samhällsproblemen?

Hur kan företag bidra till att lösa några av Sveriges just nu viktigaste samhällsproblem på sätt som samtidigt bidrar till att öka företagens lönsamhet?

 

Tidningen Veckans Affärer arrangerade i september 40 rundabordssamtal för att diskutera frågan. I dagarna släptes en sammanställning över vad de konkret kom fram till i form av ett dokument "Så kan företagen bidra till att lösa tio stora samhällsproblem".

Där beskrivs hur företag och myndigheter kan bli bättre på aktivt CSR-arbete.

 

I en av punkterna belyses hur vi förhåller oss till de grundläggande värderingarna.

Om en verksamhet saknar grundläggande värderingarna är det svårt att leda medarbetare och ledare till att ta rätt initiativ och beslut vid just svåra situationer, t.ex. vid krishantering.

Min egen erfarenhet inom krishanteringen är att det är oerhört viktigt att de grundläggande värderingarna finns med i de krisplaner som tillämpas vid krissituationer.

 

De tio problemområdena som tas upp är:

  1. Bristande balans mellan familj & jobb
  2. Fattigdom
  3. Arbetslöshet bland unga
  4. Företag som inte styrs av värderingar
  5. Barn som nekas skolgång
  6. Diskriminiering av invandrare på arbetsmarknaden
  7. Brist på kvinnor i mellanchefspositioner
  8. Lön som inte går att leva på i leverantörskedjan
  9. Korruption
  10. Diskriminiering av äldre

Läs mer i Så kan företagen bidra till att lösa tio stora samhällsproblem

 

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare inlägg

Länkar

Etikettmoln