mobillogo_80x600s

Effektiv repsons kräver en strukturerad plan

Genom att identifiera verksamhetens mest tänkbara risker och sårbarheter, inte bara de finansiella, gör att medarbetarna ökar sin medvetenhet om utsattheten.

Detta medför att responsen kommer att ske snabbare och att responstiden för ett ingripande blir kortare. Verksamheten agerar snabbt och effektivt.
Ett viktigt element i detta är att man har utarbetade responsplaner så att responsen blir strukturerad och effektiv.

 

SvD belyser i en artikel börsbolagens redovisning av sina risker i årsredovisningen. 

Ernst & Young utser varje år ett bolag som bäst lyckats rapportera om risk i sin redovisning. I år gick utmärkelsen till Swedbank.

 

Bolagen bedömdes efter följande kritierier:

1. Tillgänglighet. Finns riskredovisningen samlad under en rubrik eller måste man leta igenom hela årsredovisningen för att hitta information?

2. Arbetssätt. Hur arbetar företaget med risk och hur ser ansvaret och organisationen för detta ut?

3. Riskhantering i strategin. Finns det en tydlig koppling till företagets strategi och mål?

4. Riskbeskrivning. Hur väl beskrivs risk/riskerna? Finns det någon analys kring olika scenarier och hur väl är hanteringen av dessa beskriven?

 

Kommentera gärna inlägget:

Tidigare blogginlägg

Etikettmoln